Thứ hai, 11/12/2023 11:06 Chiều (GMT+7)

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ MIỀN TRUNG

Số liệu thống kê

SỐ LIỆU FDI TẠI MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN

* Tháng 04 năm 2018 :

a) Số liệu FDI 4 tháng đầu năm 2018.

- Tổng vốn FDI đầu tư trong 4 tháng đầu năm 2018 đạt 200.408.019 USD

- Tổng số quốc gia  FDI đầu tư trong 4 tháng đầu năm 2018 là 13 quốc gia.

- Tổng số lĩnh vực  FDI đầu tư trong 4 tháng đầu năm 2018 là 12 lĩnh vực.

b) Số liệu FDI lũy kế đến tháng 4 năm 2018.

- Tổng vốn FDI lũy kế đến tháng 4 năm 2018 đạt 24.520.059.757 USD

- Tổng số quốc gia  FDI đầu tư lũy kế đến tháng 4 năm 2018 là 67 quốc gia.

- Tổng số lĩnh vực  FDI đầu tư lũy kế đến tháng 4 năm 2018 là 18 lĩnh vực.

 File Đính kèm: Số liệu FDI tháng 04/2018

* Năm 2017

- Tổng vốn FDI đầu tư  năm 2017 đạt 3.383.387.553  USD

- Tổng số quốc gia  FDI đầu tưnăm 2017 là 27 quốc gia.

- Tổng số lĩnh vực  FDI đầu tư  năm 2017 là 14 lĩnh vực.

File Đính kèm: Số liệu FDI năm 2017

Nguồn Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung (IPCC)

Tìm kiếm dự án

  • Từ khóa:
  • Phân loại:
  • Lĩnh vực:
  • Địa phương:

V.R.G - Long Thành Development and Investment Joint Stock Company

 

 

 

Số lượng truy cập

153462540

Đăng ký nhận email

Nhận những thông mới nhất từ chúng tôi, nhằm nâng cao cơ hội đầu tư đến với bạn.