Thứ năm, 29/06/2017 07:27 Sáng (GMT+7)

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ MIỀN TRUNG

Văn bản pháp luật - chính sách

 • Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài
 • Thông tư số 09/2015/TT-BKHĐT ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
 • Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 29/8/2013 về thu hút ĐTNN
 • Quy chế QLNN hoạt động XTĐT (2014)
 • Danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020
 • Luật Đầu tư 2014
 • Luật Doanh nghiệp 2014
 • Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư đối tác công tư

Tìm kiếm dự án

 • Từ khóa:
 • Phân loại:
 • Lĩnh vực:
 • Địa phương:

V.R.G - Long Thành Development and Investment Joint Stock Company

 

 

 

 

 

Số lượng truy cập

149498223

Đăng ký nhận email

Nhận những thông mới nhất từ chúng tôi, nhằm nâng cao cơ hội đầu tư đến với bạn.