Thứ ba, 05/03/2024 01:53 Chiều (GMT+7)

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ MIỀN TRUNG

Văn bản pháp luật - chính sách

 • Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài
 • Thông tư số 09/2015/TT-BKHĐT ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
 • Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
 • Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao
 • Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam
 • Luật đầu tư 2020
 • Phụ lục Luật đầu tư 2020
 • Luật doanh nghiệp 2020
 • Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 29/8/2013 về thu hút ĐTNN
 • Quy chế QLNN hoạt động XTĐT (2014)
 • Danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020
 • Luật Đầu tư 2014
 • Luật Doanh nghiệp 2014
 • Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư đối tác công tư

Tìm kiếm dự án

 • Từ khóa:
 • Phân loại:
 • Lĩnh vực:
 • Địa phương:

V.R.G - Long Thành Development and Investment Joint Stock Company

 

 

 

Số lượng truy cập

153633224

Đăng ký nhận email

Nhận những thông mới nhất từ chúng tôi, nhằm nâng cao cơ hội đầu tư đến với bạn.