Thứ sáu, 24/05/2019 10:55 Chiều (GMT+7)

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ MIỀN TRUNG

Đánh giáthu hút đầu tư nước ngoài khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2018

Theo số liệu của Hệ thống thông tin quốc gia về Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2018, cả nước có 3.046 dự án mới được cấp GCNĐKĐT với tổng vốn đăng ký cấp mới gần 18 tỷ USD, bằng 84,5% so với cùng kỳ năm 2017; có 1.169 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 7,59 tỷ USD, bằng 90,3% so với cùng kỳ năm 2017.  Cũng trong 12 tháng năm 2018, cả nước có 6.496 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 9,89 tỷ USD, tăng 59,8% so với cùng kỳ 2017.

Tính chung trong năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà  đầu tư nước ngoài là 35,46 tỷ USD, bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo lĩnh vực đầu tư:

Trong năm 2018 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà ĐTNN với tổng số vốn đạt 16,58 tỷ USD, chiếm 46,7% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 6,6 tỷ USD, chiếm 18,6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,67 tỷ USD, chiếm 10,3% tổng vốn đầu tư đăng ký...

Theo đối tác đầu tư:

Trong năm 2018 có 112 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư là 8,59 tỷ USD, chiếm 24,2% tổng vốn đầu tư; Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký 7,2 tỷ USD, chiếm 20,3% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Singapore đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5 tỷ USD, chiếm 14,2% tổng vốn đầu tư...

Theo địa bàn đầu tư:

Trong năm 2018 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 59 tỉnh thành phố, trong đó Hà Nội là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng số vốn đăng ký là 7,5 tỷ USD, chiếm 21,2% tổng vốn đầu tư. TP Hồ Chí Minh đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký là 5,9 tỷ USD, chiếm 16,7% tổng vốn đầu tư. Hải Phòng đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký 3,1 tỷ USD chiếm 8,7% tổng vốn đầu tư...

Một số dự án lớn được cấp phép trong năm 2018 là:

- Dự án Thành phố thông minh tại xã Hải Bối, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 14/7/2018 Vĩnh Ngọc, Đông Anh Hà Nội, tổng vốn đầu tư 4,138 tỷ USD do Sumitomo Corporation (Nhật Bản) đầu tư với mục tiêu xây dựng khu đô thị thông minh, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội…

- Dự án Nhà máy sản xuất polypropylene (PP) và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại Việt Nam, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 30/5/2018 với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,201 tỷ USD do HYOSUNG CORPORATION (Hàn Quốc) đầu tư tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Dự án Công ty TNHH Laguna (Việt Nam), cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 07/03/2007 do nhà đầu tư Singapore đầu tư tại Thừa Thiên Huế đã điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 1,12 tỷ USD vào ngày 25/5/2018.

- Dự án nhà máy LG Innitek Hải Phòng (Hàn Quốc), cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 01/9/2016 với mục tiêu Sản xuất mô đun Camera điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 501 triệu USD vào ngày 23/2/2018.

- Dự án LG Display Hải Phòng (Hàn Quốc), cấp phép ngày 15/4/2016 tại Hải Phòng điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 500 triệu USD vào ngày 9/8/2018.

Tính lũy kế đến ngày 20/12/2018, cả nước có 27.353 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 340,1 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 191,4 tỷ USD, bằng 56,2% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

- Theo lĩnh vực: các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với 195,3 tỷ USD, chiếm 57,4% tổng vốn đầu tư, tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 57,9 tỷ USD (chiếm gần 17% tổng vốn đầu tư), sản xuất, phân phối điện, khí nước với 23 tỷ USD (chiếm 6,7% tổng vốn đầu tư).

- Theo đối tác đầu tư: đã có 130 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, trong đó đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 62,5 tỷ USD (chiếm 18,3% tổng vốn đầu tư). Nhật Bản đứng thứ hai với 57 tỷ USD (chiếm 16,7% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Singapore và Đài Loan, Britishvirgin Islands, Hồng Kông.

- Theo địa bàn: ĐTNN đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu trong thu hút FDI với 45tỷ USD (chiếm 13,2% tổng vốn đầu tư), tiếp theo là Hà Nội với 33,1 tỷ USD (chiếm 9,7 % tổng vốn đầu tư), Bình Dương với 31,7 tỷ USD (chiếm 9,3% tổng vốn đầu tư).

Riêng 13 tỉnh thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên trongnăm 2018thu hút được 187 dự ánFDI với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 1,2 tỷ USD.

Tình hình đầu tư nước ngoài khu vực MT-TN năm 2018

Trong năm 2018, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 11/13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trong đó dẫn đầu về thu hút FDI là Tỉnh Quảng Ngãi với 366,33 triệu USD vốn đăng ký mới, chiếm 30,57%tổng vốn đầu tư. Tỉnh Quảng Namđứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới gần 332,86 triệu USD (chiếm 27,77%). Thành phố Đà Nẵngđứng thứ 3 với gần 249,37 triệu USD vốn đăng ký cấp mới (chiếm 20,81%).

Các đối tác đầu tư tại MT-TN năm 2018

Trong năm 2018, đã có 23 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, trong đó dẫn đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư đăng kýhơn424,25 triệu USD, xếp thứ hai là nhà đầu tư Nhật Bản với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 398,55 triệu USD.

Trong năm 2018, lĩnh vực Công nghiệp chế biến chế tạolà lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài vào khu vực miền Trung - Tây Nguyên với 53 dự án đầu tư mới và tổng số vốn đầu tư đăng kýtrên 853,86 triệu USD, chiếm đến 71,24% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả khu vực. Lĩnh vực Sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòađứng thứ 2 với 3 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký trên 173,3 triệu USD (chiếm 14,46%). Đứng thứ 3 là lĩnh vực vận tải kho bãi với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 50,65 triệu USD (chiếm 4,23%).

Tình hình đầu tư nước ngoài khu vực MT-TN năm 2018

theo lĩnh vực đầu tư

Lũy kế từ 1988–2018, 13 tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã thu hút được 1.392 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên24,23 tỷ USD, chiếm 5,09% về số dự án và 7,13% về vốn đầu tư đăng ký của cả nước. Trong đó, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung thu hút được 1063 dự án với tổng vốn đăng ký xấp xỉ17,23 tỷ USD, chiếm đến 71,07% của toàn khu vực.

Tình hình đầu tư nước ngoài khu vực MT-TN

1988–2018

Một số dự án FDI tiêu biểu được cấp phép trong năm 2018tại khu vực miền Trung Tây Nguyên:

-         Dự án NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẢI MÀNH (CÔNG SUẤT 39.600 TẤN SẢN PHẨM/ NĂM)của nhà đầu tư Hàn Quốc tại TP Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 210 triệu USD

-         Dự án NHÀ MÁY SẢN XUẤT TRÒNG MẮT KÍNH HOYA LENS VIỆT NAM 2 – DUNG QUẤT của nhà đầu tư Nhật Bản tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi với tổng vốn đăng ký 138 triệu USD

-         Dự án SẢN XUẤT NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TỪ NĂNG LƯỢNG GIÓ VÀ MẶT TRỜI của nhà đầu tư Hàn Quốctại KKT Nhơn Hội, Tỉnh Bình Định với tổng vốn đầu tư đăng ký 75 triệu USD

-         Dự án NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI TRÚC SƠN - 44,4MWPcủa nhà đầu tư Nhật Bản tại Thôn 5, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 48,75 triệu USD

-         Dự án NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHỤ TÙNG Ô TÔ CTR VINA của nhà đầu tư Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Tam Thăng, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 27,2 triệu USD

-         Dự án XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾT CÁT, BỘT THẠCH ANH ÍT SẮT CHẤT LƯỢNG CAO (HUE PREMIUM SILICA) của nhà đầu tư CHLB Đức tại huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng vốn đầu tư đăng ký 25,25 triệu USD

Dự án TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHO NGOẠI QUAN VK KHU CÔNG NGHỆ CAO ĐÀ NẴNG của nhà đầu tư Hàn Quốc tại Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng (25 triệu USD);

Hông Loan IPCC


 

Tìm kiếm dự án

  • Từ khóa:
  • Phân loại:
  • Lĩnh vực:
  • Địa phương:

 

V.R.G - Long Thành Development and Investment Joint Stock Company

 

Sự kiện sắp diễn ra

 

 

 

Số lượng truy cập

150205712

Đăng ký nhận email

Nhận những thông mới nhất từ chúng tôi, nhằm nâng cao cơ hội đầu tư đến với bạn.