Thứ hai, 22/07/2019 12:45 Sáng (GMT+7)

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ MIỀN TRUNG

ĐÁNH GIÁ THU HÚT ĐầU TƯ NƯỚC NGOÀI KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Theo số liệu của hệ thống thông tin quốc gia về Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20 tháng 9 năm 2018, cả nước có 2.182 dự án mới được cấp GCNĐKĐT với tổng vốn đăng ký cấp mới là 14,1 tỷ USD, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2017; có 841 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 5,5 tỷ USD, bằng 82,1% so với cùng kỳ năm 2017.  Cũng trong 9 tháng năm 2018, cả nước có 5.275 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 5,7 tỷ USD, tăng 36,8% so với cùng kỳ 2017.

Tính chung trong 9 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 25,37 tỷ USD, bằng 99,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo lĩnh vực đầu tư:

Trong 9 tháng năm 2018 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà ĐTNN với tổng số vốn đạt 11,3 tỷ USD, chiếm 44,6 tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 5,8 tỷ USD, chiếm 23% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,1 tỷ USD, chiếm 8,3% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Theo đối tác đầu tư:

Trong 9 tháng năm 2018 có 104 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư là 7 tỷ USD, chiếm gần 28% tổng vốn đầu tư; Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký 5,6 tỷ USD, chiếm 22,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Singapore đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,6 tỷ USD, chiếm 14,4% tổng vốn đầu tư.

Theo địa bàn đầu tư:

Trong 9 tháng năm 2018 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 59 tỉnh thành phố, trong đó Hà Nội là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng số vốn đăng ký là 5,8 tỷ USD, chiếm 22,9% tổng vốn đầu tư. TP Hồ Chí Minh đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký là 4,2 tỷ USD, chiếm 16,6% tổng vốn đầu tư. Bà Rịa – Vũng Tàu đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký 2,1 tỷ USD chiếm 8,5% tổng vốn đầu tư.

Một số dự án lớn được cấp phép trong 9 tháng năm 2018 là:

- Dự án Thành phố thông minh tại xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Đông Anh Hà Nội, tổng vốn đầu tư 4,138 tỷ USD do Sumitomo Corporation (Nhật Bản) đầu tư với mục tiêu xây dựng khu đô thị thông minh, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội…

- Dự án Nhà máy sản xuất polypropylene (PP) và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại Việt Nam, cấp phép ngày 30/5/2018 với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,201 tỷ USD do HYOSUNG CORPORATION (Hàn Quốc) đầu tư tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Dự án Công ty TNHH Laguna (Việt Nam), cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 07/03/2007 do nhà đầu tư Singapore đầu tư tại Thừa Thiên Huế đã điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 1,12 tỷ USD vào ngày 25/5/2018.

- Dự án nhà máy LG Innitek Hải Phòng (Hàn Quốc), cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 01/9/2016 với mục tiêu Sản xuất mô đun Camera điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 501 triệu USD vào ngày 23/2/2018.

 

Riêng 13 tỉnh thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong 9 tháng  năm 2018thu hút được 137 dự ánFDI với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 640,6 triệu USD.

Tình hình đầu tư nước ngoài khu vực MT-TN 9 tháng năm 2018

Trong 9 tháng năm 2018, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 11/13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trong đó dẫn đầu về thu hút FDI là Tỉnh Quảng Nam với hơn 300,44 triệu USD vốn đăng ký mới, chiếm 46,90%tổng vốn đầu tư. Thành phố Đà Nẵng đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới hơn 118,85 triệu USD (chiếm 18,85%). Tỉnh Bình Địnhđứng thứ 3 với hơn84,59 triệu USD vốn đăng ký cấp mới (chiếm 13,21%).

Các đối tác đầu tư tại MT-TN 9 tháng năm 2018

Trong 9 tháng năm 2018, đã có 19 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, trong đó dẫn đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư đăng kýhơn422,18 triệu USD, xếp thứ hai là nhà đầu tư Nhật Bản với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 119,33 triệu USD.

Trong 9 tháng năm 2018, lĩnh vực Công nghiệp chế biến chế tạolà lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài vào khu vực miền Trung - Tây Nguyên với 40 dự án đầu tư mới và tổng số vốn đầu tư đăng kýtrên 363 triệu USD, chiếm đến 56,67% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả khu vực. Lĩnh vực Sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòađứng thứ 2 với 2 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký trên 123,75 triệu USD (chiếm 19,32%). Đứng thứ 3 là lĩnh vực vận tải kho bãivới tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 50,65 triệu USD (chiếm 7,91%).

Tình hình đầu tư nước ngoài khu vực MT-TN 9 tháng năm 2018

theo lĩnh vực đầu tư

Lũy kế từ 1988–9.2018, 13 tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã thu hút được 1.342 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 23,68 tỷ USD, chiếm 5,04% về số dự án và 7,09% về vốn đầu tư đăng ký của cả nước. Trong đó, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung thu hút được 1028 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 16,71 tỷ USD, chiếm đến 70,57% của toàn khu vực.

Tình hình đầu tư nước ngoài khu vực MT-TN

1988–9.2018

Một số dự án FDI tiêu biểu được cấp phép trong 9 tháng năm 2018 tại khu vực miền Trung Tây Nguyên:

-       Dự án NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẢI MÀNH (CÔNG SUẤT 39.600 TẤN SẢN PHẨM/ NĂM)của nhà đầu tư Hàn Quốc tại TP Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 210.000.000 triệu USD

-       Dự án SẢN XUẤT NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TỪ NĂNG LƯỢNG GIÓ VÀ MẶT TRỜI của nhà đầu tư Hàn Quốctại KKT Nhơn Hội, Tỉnh Bình Định với tổng vốn đầu tư đăng ký 75 triệu USD

-       Dự án NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI TRÚC SƠN - 44,4MWP của nhà đầu tư Nhật Bản tại Thôn 5, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 48,75 triệu USD

-       Dự án NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHỤ TÙNG Ô TÔ CTR VINA của nhà đầu tư Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Tam Thăng, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 27,2 triệu USD

-       Dự án XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾT CÁT, BỘT THẠCH ANH ÍT SẮT CHẤT LƯỢNG CAO (HUE PREMIUM SILICA) của nhà đầu tư CHLB Đức tại huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng vốn đầu tư đăng ký 25,25 triệu USD

Dự án TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHO NGOẠI QUAN VK KHU CÔNG NGHỆ CAO ĐÀ NẴNG của nhà đầu tư Hàn Quốc tại Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng (25 triệu USD);

Hồng Loan - IPCC


 

Tìm kiếm dự án

  • Từ khóa:
  • Phân loại:
  • Lĩnh vực:
  • Địa phương:

 

V.R.G - Long Thành Development and Investment Joint Stock Company

 

Sự kiện sắp diễn ra

 

 

 

Số lượng truy cập

150273348

Đăng ký nhận email

Nhận những thông mới nhất từ chúng tôi, nhằm nâng cao cơ hội đầu tư đến với bạn.