Thứ tư, 04/08/2021 05:53 Sáng (GMT+7)

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ MIỀN TRUNG

Đánh giá thu hút đầu tư nước ngoài khu vực miền Trung - Tây Nguyên 3 tháng đầu năm 2020

Theo số liệu của Hệ thống thông tin quốc gia về Đầu tư nước ngoài, tính đến 20/3/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt 8,55 tỷ USD, bằng 79,1% so với cùng kỳ năm 2019. Mặc dù giảm so với cùng kỳ 2019 nhưng về giá trị, vốn đăng ký 3 tháng năm 2020 vẫn tăng so với cùng kỳ các năm 2016-2018 (tăng 47% so với năm 2018, 11% so với năm 2017 và 97% so với năm 2016)

Trong đó:

Vốn đăng ký mới: Có 758 dự án mới được cấp GCNĐKĐT. Tổng vốn đăng ký đạt 5,5 tỷ USD, tăng 44,8% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn đăng ký mới tăng do có dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu được cấp GCNĐKĐT mới với tổng vốn đầu tư là 4 tỷ USD.

Vốn điều chỉnh: Có 236 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 1,07 tỷ USD, bằng 82% so với cùng kỳ năm 2019.

Góp vốn, mua cổ phần: Có 2.523 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị vốn góp gần 2 tỷ USD, tăng 52,6% về số lượt góp vốn, mua cổ phần và bằng 34,4% giá trị vốn góp so với cùng kỳ năm 2019. Quy mô góp vốn nhỏ, bình quân chỉ có 0,78 triệu USD/ lượt góp vốn (nhỏ hơn nhiều so với quy mô bình quân trong 3 tháng đầu năm 2019 là 3,4 triệu USD/lượt góp vốn do có trường hợp góp vốn, mua cổ phần của Beerco Limited (Hồng Kông) vào công ty TNHH Vietnam Beverage với giá trị vốn góp 3,85 tỷ USD). Cơ cấu giá trị góp vốn, mua cổ phần trong tổng vốn đầu tư đăng ký cũng giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 (từ 52,6% trong 3 tháng năm 2019 xuống 22,9% trong 3 tháng năm 2020)

Trong 3 tháng đầu năm 2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt 8,55 tỷ USD, bằng 79,1% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 3,85 tỷ USD, bằng 93,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo lĩnh vực đầu tư:

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực sản xuất phân phối điện dẫn đầu với tổng số vốn đạt hơn 4 tỷ USD, chiếm 47,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư 2,72 tỷ USD, chiếm 31,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tuy nhiên nếu xét theo số lượng dự án thì lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn chiếm đa số (chiếm 29,7%). Tiếp theo lần lượt là các lĩnh vực bán buôn bán lẻ, hoạt động kinh doanh bất động sản với tổng vốn đăng ký 682 triệu USD và 264 triệu USD. Còn lại là các lĩnh vực khác.

Theo đối tác đầu tư:

Đã có 87 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 4,54 tỷ USD, chiếm 53,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Nhật Bản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 846,7 triệu USD, chiếm 9,9% tổng vốn đầu tư. Trung Quốc đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký 815,6 triệu USD (trong đó có dự án cấp mới 300 triệu USD và 1 dự án điều chỉnh vốn 138 triệu USD; 2 trường hợp này đã chiếm 55,2% tổng vốn đầu tư của Trung Quốc trong Quý I), chiếm 9,3% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan,...

Nếu xét theo số lượng dự án thì Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất (210 dự án); Trung Quốc đứng vị trí thứ hai (113 dự án); Nhật Bản đứng thứ ba (93 dự án); Singapore đứng thứ tư (64 dự án);…

Theo địa bàn đầu tư:

Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 55 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bạc Liêu dẫn đầu với 1 dự án lớn có vốn đầu tư 4 tỷ USD, chiếm 46,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. TP Hồ Chí Minh đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký đạt hơn 1 tỷ USD, chiếm 12,3% tổng vốn đầu tư (trong đó đầu tư theo phương thức góp vốn, mua cổ phần chiếm tỷ trọng lớn, chiếm 78,8% tổng vốn đầu tư đăng ký của Thành phố và chiếm 53,2% tổng số lượt góp vốn, mua cổ phần và chiếm 42,3% tổng giá trị vốn góp của cả nước). Tây Ninh đứng thứ 3 với 506,8 triệu USD, chiếm 6% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Hà Nội, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu...

Nếu xét theo số lượng dự án thì TP Hồ Chí Minh dẫn đầu (290 dự án); Hà Nội đứng thứ hai (169 dự án); Bắc Ninh đứng thứ ba (53 dự án),….

Một số dự án lớn trong 3 tháng đầu năm 2020:

- Dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu thuộc Trung tâm nhiệt điện LNG Bạc Liêu (Singapore), tổng vốn đầu tư đăng ký 4 tỷ USD với mục tiêu sản xuất điện từ khí tự nhiên hóa lỏng LNG.

- Dự án Nhà máy sản xuất lốp xe Radian Jinyu (Việt Nam), tổng vốn đầu tư 300 triệu USD với mục tiêu sản xuất lốp xe toàn thép TBR do nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư tại Tây Ninh.

- Dự án chế tạo lốp xe Radian (Trung Quốc) tại Tây Ninh điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 138 triệu USD.

- Dự án nhà máy Sews – components Việt Nam (Nhật Bản) với mục tiêu sản xuất các linh kiện điện và điện tử cho ô tô và mô tô; sản xuất các sản phẩm từ Plastic tại Hưng Yên điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 75,2 triệu USD.

- Dự án sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi và thiết bị quang học (Đài Loan) tại Hải Phòng điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 68 triệu USD.

Tính lũy kế đến ngày 20/03/2020, cả nước có 31.665 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 370 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 215,63 tỷ USD, bằng 58,3% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

- Theo lĩnh vực: các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với 216,7 tỷ USD, chiếm 58,6% tổng vốn đầu tư, tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 58,6 tỷ USD (chiếm 15,8% tổng vốn đầu tư); sản xuất, phân phối điện với 27,7 tỷ USD (chiếm 7,5% tổng vốn đầu tư).

- Theo đối tác đầu tư: Hiện đã có 136 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Trong đó đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 68,6 tỷ USD (chiếm 18,5% tổng vốn đầu tư). Nhật Bản đứng thứ hai với 59,7 tỷ USD (chiếm 16,1% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Singapore và Đài Loan, Hồng Kông.

- Theo địa bàn: ĐTNN đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu trong thu hút ĐTNN với 47,5 tỷ USD (chiếm 12,8% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là Hà Nội với 34,64 tỷ USD (chiếm 9,4% tổng vốn đầu tư); Bình Dương với 34,61 tỷ USD (chiếm 9,3% tổng vốn đầu tư).

Riêng 13 tỉnh thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong 3 tháng đầu năm 2020 thu hút được 45 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 126,3 triệu USD, chỉ đạt 35,49% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình hình đầu tư nước ngoài khu vực MT-TN 3 tháng đầu năm 2020

Trong 3 tháng đầu năm 2020, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 07/13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trong đó dẫn đầu về thu hút FDI là thành phố Đà Nẵng với 73,6 triệu USD vốn đăng ký mới, chiếm 58,28% tổng vốn đầu tư. Tỉnh Quãng Ngãi đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới gần 20 triệu USD (chiếm 15,83%). Tỉnh Quãng Nam đứng thứ 3 với gần 19,05 triệu USD vốn đăng ký cấp mới (chiếm 15,08%).

Các đối tác đầu tư tại MT-TN 3 tháng đầu năm 2020

Trong 3 tháng đầu năm 2020, đã có 14 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, trong đó dẫn đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư đăng ký 70,36 triệu USD, xếp thứ hai là nhà đầu tư Malaysia với tổng vốn đầu tư đăng ký 20 triệu USD.

Trong 3 tháng đầu năm 2020, lĩnh vực Công nghiệp chế biến chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài vào khu vực miền Trung - Tây Nguyên với 7 dự án đầu tư mới và tổng số vốn đầu tư đăng ký gần 98,3 triệu USD, chiếm đến 77,82% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả khu vực. Lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống đứng thứ 2 với 7 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký trên 15,35 triệu USD (chiếm 12,16%). Đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ và sửa chữa với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 4,8 triệu USD (chiếm 3,83%).

Tình hình đầu tư nước ngoài khu vực MT-TN 3 tháng đầu năm 2020

theo lĩnh vực đầu tư

Lũy kế từ 1988–3.2020, 13 tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã thu hút được 1.636 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 25,7 tỷ USD, chiếm 5,17% về số dự án và 6,95% về vốn đầu tư đăng ký của cả nước. Trong đó, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung thu hút được 1306 dự án với tổng vốn đăng ký xấp xỉ 18,4 tỷ USD, chiếm đến 71,48% của toàn khu vực.

Tình hình đầu tư nước ngoài khu vực MT-TN

1988–3.2020

Một số dự án FDI tiêu biểu được cấp phép trong 3 tháng đầu năm 2020 tại khu vực miền Trung Tây Nguyên:             -  Dự án NHÀ MÁY SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ ICT VINA II của nhà đầu tư Hàn Quốc tại Khu CNC Đà Nẵng, TP Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư đăng ký 60 triệu USD                                                                                                             -  Dự án NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP ASIA FOAM của nhà đầu tư Malaysia tại huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi với tổng vốn đăng ký 20 triệu USD.

Hồng Loan - IPCC


Tìm kiếm dự án

  • Từ khóa:
  • Phân loại:
  • Lĩnh vực:
  • Địa phương:

V.R.G - Long Thành Development and Investment Joint Stock Company

Sự kiện sắp diễn ra

 

 

 

Số lượng truy cập

152265538

Đăng ký nhận email

Nhận những thông mới nhất từ chúng tôi, nhằm nâng cao cơ hội đầu tư đến với bạn.