Thứ hai, 24/02/2020 05:38 Sáng (GMT+7)

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ MIỀN TRUNG

Trade and Tourism

Province

Project Name

Location

Investment capital (USD Mil)

/Scale

Quang Tri

Construction of coastal ecological
tourist - service establishments

Cua Viet; Cua Tung – Cua Viet; Cua Tung – Vinh Moc

300

Da Nang

Construction of and trading in the infrastructure
of Danang Hi-tech Park

Hoa Vang district, Danang city

100

Quang Nam

Investment project in construction of

Cu Lao Cham high-end ecotourism resort

Cham island, Tan Hiep commune, Hoi An town, Quang Nam province

200 bil VND

Quang Ngai

Nghia Thuan Ecological, Convalescent,
and Recreation Area.

two communes of Nghia Thuan and Nghia Ky, 7km far from Quang Ngai City on the West, rather even terrain

400 bil VND

Binh Dinh

Mui Tan - Tran Hung Dao Statue tourist,
services route and Tran Hung Dao Statue Restoration

Quy Nhon city

130

Binh Dinh

Hoi Van Hot Spring Resort

Cat Hiep Commune, Phu Cat District

30

Phu Yen

The General Trading Supermarkets; the Trading Centers

Tuy Hoa city, Dong Hoa district

25

Phu Yen

Investing and Building the Markets Specializing
in Purchasing Agricultural and Forestry Products

Song Hinh district and

Phu Hoa district

5

Phu Yen

The eco-tourist resort of Song Hinh hydro-power reservoir

Song Hinh district

20

Phu Yen

The eco-tourist resort of Song Ba Ha hydro-power reservoir

Son Hoa district

32

Phu Yen

The tourist resort, hotels, restaurants in Tuy Hoa city

Tuy Hoa city

44

Phu Yen

The eco-tourist group in the mountainous districts

Song Hinh district and Son Hoa district

10

Phu Yen

The eco-tourist group of Dong Hoa district

Dong Hoa district

10

Phu Yen

The Tourist resorts of muddy, mineral baths combining
with relaxation and health restoration

Lac Sanh Hot Spring (Tay Hoa district)

15

KonTum

Eco tourism area in Chu Mon Ray national park project

Sa Thay  district

200

KonTum

Plei Krong lake area eco- tourism area

Plei Krong lake area

100

KonTum

YaLy lake area

YaLy lake area

100

KonTum

Project on investment in Eastern  DakBla ecotourism area.

Kon Tum city

12

KonTum

Dak Snghe waterfall ecotourism project

Kon Ray district

130

KonTum

Kon Ho Ngho-Ngoc Bay ecotourism area.

Kon Tum city

50

Dak Lak

Eakao lake Tourist Center

Ea Kao Commune - Buon Me Thuot City

120

Dak Lak

Thuy Tien fall tourist center

Tam Giang commune, Krong Nang district

50

Dak Lak

Lak Lake tourist center

Lien Son town, Lak lake

50

Dak Lak

Ecotourism associated with Nao A and Nao B Lakes
at the Center Highlands cultural, ethnic and tourist village

Tan An district - Buon Me Thuot city

30

Dak Lak

Cu Lue Hill Ecotourism

Khanh Xuan ward, Buon Me Thuot city

500

Dak Lak

Ecotourism associated with invested Dat Ly reservoir

Hoa Thuan commune, Buon Me Thuot city

20

Dak Nong

Serepok uninterrupted touism area-waterfall group: Dray Sap,
Gia Long, Trinh Nu

Cu Jut  district, Krong No

700

Dak Nong

“Swan lake” amusement park

Group 10, Nghia Thanh ward, Gia Nghia  town

40

Dak Nong

“ Ho Tay Dak Mil” tourism area

Dak Mil town, Dak Mil district

225

Dak Nong

Supermarket center system in some districts

Towns of Dak Mil, Cu Jut, Dak R’Lap, Krong No districts

30

 

Tìm kiếm dự án

  • Từ khóa:
  • Phân loại:
  • Lĩnh vực:
  • Địa phương:

 

V.R.G - Long Thành Development and Investment Joint Stock Company

 

 

 

 

Số lượng truy cập

151274112

Đăng ký nhận email

Nhận những thông mới nhất từ chúng tôi, nhằm nâng cao cơ hội đầu tư đến với bạn.