Thứ hai, 24/02/2020 05:56 Sáng (GMT+7)

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ MIỀN TRUNG

Infrastructure

Province

Project Name

Location

Investment capital (USD Mil)

/Scale

Quang Tri

Constructing and trading infrastructure
of Tay Bac Ho Xa Industry Zone

Tay Bac Ho Xa Industry Zone, Vinh Linh district, Quang Tri Province

8

Quang Tri

High-grade ashlars paving stone
and glass plant

Hai Lang, Cua Viet

20

Quang Tri

Project on manufacturing rubber product
for consumer

Quan Ngang EZ

20

Quang Tri

Export garment projects.

Southern Dong Ha, Hai Lang EZs

20

Quang Tri

Gypsum interior decoration material
manufacturing plant

Southern Dong Ha EZ

5

Thua Thien Hue

Investment in construction and trading infrastructure
in La Son industrial zone

Located in Loc Son, Loc Dien, Phu Loc district, Thua Thien Hue province

 

Thua Thien Hue

Investment in infrastructure construction
of Quang Vinh industrial zone

Quang Vinh District

 

Da Nang

Assembly and production of computers

Expanded Hoa Khanh/ Hoa Cam IZ

20,000 units/year

Da Nang

Production and assembly of household electrical
and electronic products

Expanded Hoa Khanh/ Hoa Cam IZ

500,000 units/year

Da Nang

Production and assembly
of refrigeration equipment

Expanded Hoa Khanh/ Lien Chieu IZ

5

Da Nang

Production and assembly
of telephones

Expanded Hoa Khanh/ Hoa Cam IZ

5.

Da Nang

Production of electrical cables

Expanded Hoa Khanh/ Lien Chieu IZ

25

Da Nang

Production of electrical cables
for vessels

Expanded Hoa Khanh/ Lien Chieu IZ

9.5

Da Nang

Production of optical fibres

Expanded Hoa Khanh/ Lien Chieu IZ

8

Da Nang

Production and assembly
of specialized medical equipment

Expanded Hoa Khanh/ Hoa Cam IZ

10

Quang Nam

Development of industrial zone of Tay An

Duy Xuyen district

200 billions VND

Quang Nam

Development of industrial zone
of Eastern Que Son district

Que Son district

480 billions VND

Quang Nam

Development of industrial zone of Que Trung

Nong Son district

40 billions VND

Quang Nam

Development of industrial zone of An Luu

Dien ban district

750 billions VND

Quang Nam

Development of industrial zone of Phu Xuan

Phu Ninh district

200 billions VND

Quang Nam

Development of industrial clusters of Dai Loc

Dai Loc district

1,710 billions  VND

Quang Nam

Construction of international Hospital of Central Region

Dien Ban district

350 billions VND

Quang Nam

Construction of international Vocational Training School
of Central Region

Dien Ban district

250 billions VND

Quang Ngai

Binh Son commercial center

Chau O town

5.683 m2

Quang Ngai

Van Tuong commercial center

Van Tuong new urban area

40,000 m2

Quang Ngai

Doc Soi commercial center

Doc Soi urban area

21,000 m2

Quang Ngai

Duc Pho commercial center

Duc Pho town

30,000 m2

Quang Ngai

Khe Hai commercial center

Dung Quat EZ

15,000 m2

Quang Ngai

Nghia Chanh commercial center

Quang Ngai city

11,000 m2

Quang Ngai

Quang Ngai exhibition and trade fair center

Le Hong Phong Ward, Quang Ngai city

24,700 m2

Quang Ngai

Tay market, Quang Ngai city

Quang Ngai city

7,000 m2

Quang Ngai

Nghia Hanh commercial center

Cho Chua town

1,217 m2

Binh Dinh

Apartment Building for workers
in Phu Tai IZ, Long My IZ

Tran Quang Dieu Ward, Bui Thi Xuan Ward, Quy Nhon City

VND 720 billion

Binh Dinh

Highway between Phu Cat Airport
and Quy Nhon city

National road 1A

VND1,050 billion

Phu Yen

Investment in Building, Trading Infra-Structure
for South PY Economic Zone

Dong Hoa District

1,300

Phu Yen

Investment in Building Infra-structure
for Hoa Tam petro-chemical IZ

South Phu Yen Economic Zone

1,000

Phu Yen

The Factory of Textiles-Garments,
Producing Shoes Leather for Export

IZs

20

Phu Yen

Factory Producing Assembling Houses

Hoa Hiep IZ

20

Phu Yen

The Factory Producing Plastic of All Kinds

IZs in Districts and City

10

Phu Yen

Developing the Cow Herd and Building
the Factory Producing Husbandry Products

The Mountainous Districts

20

Phu Yen

Developing the Cow Herd for Milk
and Building the Factory Processing Milk

The Mountainous Districts

20

Phu Yen

Food Processing Factory

Tuy Hoa city

10

Phu Yen

Producing Salt and After-salt Products

Song Cau District

5

Phu Yen

Developing the Coconut Material Zone
and Building the Factory Processing Coconut

Song Cau District

10

Phu Yen

Developing the Material Zone and
Building the Factory Processing Fruit Juice for Export

The Mountainous Districts

20

Phu Yen

Investing and Developing the Residential Area Serving
the Industrial Parks

The communes of Hoa Hiep Trung, An Phu and Xuan Hai

30

Khanh Hoa

Van PhongInternational Transshipment Port - Phase 1

East coast of Co Co Pool and north of Hon Ong, Dam Mon Pool, Hon Gom Peninsular, Dam Mon village, Van Thanh commune, Van Ninh district, Khanh Hoa province.

500

Khanh Hoa

Van PhongInternational Transshipment Port - Phase 2

east coast of Co Co Pool and north of Hon Ong, Dam Mon Pool, Hon Gom Peninsular, Dam Mon village, Van Thanh commune, Van Ninh district, Khanh Hoa province.

1000

Dak Lak

Constructing and commercializing infrastructure
for Ea Dar Industrial Complex

Ea Kar district

87

Dak Lak

Constructing and commercializing infrastructure
for Krong Bong Industrial Complex

Krong Bong district

86

Dak Lak

Constructing and commercializing infrastructure
for MDrak Industrial Complex

MDrak district

160

Dak Lak

Constructing and commercializing infrastructure
for Krong Ana Industrial Complex

Krong Ana district

60

Dak Lak

Constructing infrastructure for Buon Ho Industrial Complex

Buon Ho Industrial Complex, Krong Buk district

120

 

Tìm kiếm dự án

  • Từ khóa:
  • Phân loại:
  • Lĩnh vực:
  • Địa phương:

 

V.R.G - Long Thành Development and Investment Joint Stock Company

 

 

 

 

Số lượng truy cập

151274154

Đăng ký nhận email

Nhận những thông mới nhất từ chúng tôi, nhằm nâng cao cơ hội đầu tư đến với bạn.