Thứ hai, 24/02/2020 05:02 Sáng (GMT+7)

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ MIỀN TRUNG

Industry - Construction

 

NO

PROJECT

LOCATION

TECHNICAL SPEFICATIONS

TOTAL INVESTMENT
(MILLION USD)

INVESTMENT MODEL

CONTACT

1

South Van Phong oil refinery

South Van Phong EZ, Khanh Hoa province

Operation time estimated during 2015-2021

8.000

Joint Venture 75% FDI

Vietnam National Petroleum Corporation
Tel: 280-3855484 Fax: 280-3857731

2

Manufacturing equipment for aviation industry; repair and maintenance of civil aircraft

Chu Lai EZ, Quang Nam province

 

500

100% FDI

Quang Nam Dept. of Planning and Investment
2 Tran Phu, Tam Ky city
Tel: 510-3810886 Fax: 510-3810397

3

Factory producing new energy and renewable energy equipment

Northern, central and southern regions

To manufacture components, spare-parts for power generator system from new and renewable energy.Capacity: 100,000 tonnes of products per year

40

JV, 100% FDI

Department of Planning under the Ministry of Industry and Trade. No54 Hai Ba Trung, Hanoi. Tel: 04 2220 2433. Fax: 04 2220 2525

4

Medicine and medicine material under GMP standard

Many cities

Manufaturing medicine and medicine materail under GMP standard

 

joint venture, 100% FDI

Finance and Planning Department, Ministry of Finance, 138A Giang Vo, Hanoi. Tel: (84-4)-62732115
Fax: (84-4)-62732209

 

 

Tìm kiếm dự án

  • Từ khóa:
  • Phân loại:
  • Lĩnh vực:
  • Địa phương:

 

V.R.G - Long Thành Development and Investment Joint Stock Company

 

 

 

 

Số lượng truy cập

151274032

Đăng ký nhận email

Nhận những thông mới nhất từ chúng tôi, nhằm nâng cao cơ hội đầu tư đến với bạn.